Arbeidsrecht werknemers

Home » Arbeidsrecht werknemers

Look Legal in arbeidsrechtelijke kwesties

Look Legal geeft juridisch advies op gebied van Arbeidsrecht, maar onderhandelt, bemiddelt en procedeert ook als dat nodig is. Dat doet zij voor werkgevers, maar ook voor werknemers. U kunt daarbij profiteren van een aantrekkelijk tarief waarbij rekening wordt gehouden met uw draagkracht.

Wendy van Eck heeft passie voor haar vak en zoekt ook bij emotionele zaken naar een praktische oplossing.

Denkt u bijvoorbeeld aan vragen of problemen over deze onderwerpen:

  • Arbeidsconflict
  • Loonopschorting
  • Dreigend ontslag
  • Ziekte & arbeidsongeschiktheid
  • Disfunctioneren
  • Concurrentie- en relatiebeding
  • Wijziging arbeidsvoorwaarden
  • Reorganisatie

 

bespreking

Bemiddeling (mediation) bij arbeidsconflicten

Een geschil hoeft niet altijd een gang naar de rechter te betekenen. Bemiddeling heeft als doel een ‘win-win’-situatie te creëren voor beide partijen. Zónder tussenkomst van advocaten en een rechter, en dus zónder dure proces- en advocaatkosten.

Bijkomend voordeel is dat vertrouwelijke gegevens niet openbaar worden. Bovendien is de kans op een constructieve voortzetting van de arbeidsrelatie bij de inzet van een bemiddelaar een stuk groter. Met een onpartijdige gesprekspartner via Look Legal zoeken we samen naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Look Legal werkt samen met diverse deskundige gespreksleiders die conflictsituaties kunnen begeleiden.

Nieuwsbrief Arbeidsrecht voor werknemers

Wilt u op de hoogte blijven van actueel Arbeidsrechtelijk nieuws voor werkgevers? Meldt u zich dan hier aan voor de Nieuwsbrief Arbeidsrecht. Daarin zullen ook af en toe links gegeven worden naar “Look Legal TV” zodat de informatie interactief op u wordt overgebracht.