Hoeveel vakantiedagen zijn er over, en wat mag ermee gebeuren?

Home » Hoeveel vakantiedagen zijn er over, en wat mag ermee gebeuren? » Blogs Arbeidsrecht » Hoeveel vakantiedagen zijn er over, en wat mag ermee gebeuren?

Na de zomer vragen veel werknemers zich dit af. Wat mag je als werkgever met openstaande vakantiedagen aan het einde van het jaar?

Het uitgangspunt is dat de werknemer bepaalt wanneer hij verlof opneemt. Als werkgever stem je in principe in met die wens, uitzonderingen daargelaten. Zelfs aan het einde van het jaar kunnen werkgevers hun werknemers niet verplichten om vakantiedagen op te nemen, zelfs niet bij ontslagsituaties. Niet-opgenomen vakantiedagen moeten dus worden uitbetaald. Bij einde dienstverband kan wel in een vaststellingsovereenkomst anders worden afgesproken, maar afdwingbaar is het niet. 

Wettelijke vervaltermijn
De opgebouwde wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 jaar, behalve als de werknemer ‘redelijkerwijs niet in staat is geweest de vakantiedagen op te nemen’. Wanneer kan daarvan sprake zijn?

Volgens rechtspraak is het opnemen van vakantiedagen de eigen verantwoordelijkheid van werknemers, ook als het eigenlijk te druk is om vakantie op te nemen. Pas als een werknemer aantoonbaar om verlof heeft gevraagd en het niet van zijn werkgever heeft gekregen, dan kan dit argument een rol gaan spelen. Ook bij ziekte is de vervaltermijn gewoon van toepassing. De enige uitzondering is als de werknemer volledig is vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen, bijvoorbeeld als hij té ziek is om te re-integreren. De werknemer is dan niet in staat om van vakantie te genieten en hoeft dan geen vakantiedagen op te nemen.