Werknemer bekijkt epd zonder noodzaak: ontslag op staande geldig

Home » Werknemer bekijkt epd zonder noodzaak: ontslag op staande geldig » Blogs Arbeidsrecht » Werknemer bekijkt epd zonder noodzaak: ontslag op staande geldig

gedragscodeOntslag op staande voet terecht gegeven aan werknemer in de zorg, die zonder noodzaak een patiëntendossier raadpleegt en daarmee de interne gedragscode overtreedt. Het overkwam een medewerker van het Ziekenhuis Westfriesgasthuis: vanwege ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer werd zij ontslagen zonder transitievergoeding en zonder billijke vergoeding.

Wat kunt u van deze uitspraak leren?

  1. Het belang van een intern reglement/gedragscode
    • Vastlegging belang van privacy en gevolgen van overtreding
    • ICT reglement (controlebevoegdheid bij vermoedens van overtreding)
  2. Het belang van consequent handhaven (en waarschuwen bij overtreding)
  3. Het belang van dossieropbouw en actief optreden.
    • Deze werkgever had de 1e overtreding in 2013 al laten vastleggen met een waarschuwing, en had de werknemer een training “ogaan met medische patiëntengegevens” laten volgen.

 

Wat was er gebeurd?

De werknemer had, zonder dat zij een behandelrelatie met de betreffende persoon had, een paar keer (door)geklikt in het patiëntendossier. In de organisatie gold een gedragscode waarin inzage alleen is voorbehouden aan medewerkers die daar voor de uitoefening van hun functie een noodzaak toe hebben.

Het excuus van de werknemer dat zij het dossier “per ongeluk” open had laten staan, ging niet op. De rechter oordeelde streng: met het raadplegen van het patiëntendossier schendt de werknemer op grove wijze haar verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en de Gedragscode, zeker nu zij daarvoor al eerder een waarschuwing had gehad.

Grote waarde wordt gehecht aan het patiëntbelang, maar ook aan het imagobelang van de werkgever. Een ziekenhuis mag geen enkel risico lopen op schending van geheimhouding van patiëntengegevens.

Het verzoek van de werknemer om een transitievergoeding werd afgewezen. Haar gedrag was een voldoende dringende reden voor ontslag op staande voet, en binnen de omstandigheden ook een ernstig verwijtbaar handelen, en dan hoeft geen ontslagvergoeding te worden betaald.

Advies:

Aan alle werkgevers, maar zeker aan organisaties die met vertrouwelijke gegevens werken, luidt het advies om interne gedragsregels te hanteren EN consequent op te volgen. Denk aan gedragregels, een internet- en Social Media reglement, een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling. Dit alles ter bescherming van patiëntbelangen en eigen imago.