Zorg & Welzijn

Home » Zorg & Welzijn

akkjfajfZorg- en welzijnsinstellingen hebben een bijzondere interesse van Wendy.

Look Legal adviseert zorg- en welzijnsinstellingen en fungeert als sparringpartner, adviseur of huisjurist voor bestuurders, Raden van Toezicht of medewerkers Personeelszaken.

De zorg- en welzijnssector is steeds meer aan het verzakelijken.  Het is dan prettig om een betrokken, empatische jurist aan je zijde te hebben die ook de zakelijke kant niet schuwt door haar ervaringen in het bedrijfsleven en in de advocatuur.
Hard en Hart hand in hand.

Wat kan Look Legal betekenen voor organisaties in Zorg & Welzijn?

 • Advisering en verlenen van rechtsbijstand in geschillen
  • Casuïstiek arbeidsrecht,  privacyvraagstukken, tuchtrecht, geschillen over contracten
 • Opstellen en beoordelen van contracten, algemene voorwaarden en protocollen
  • Bijvoorbeeld: gedragscodes, Social Media Reglement, Privacyreglement, internetreglement, klachtenregeling, leveringsvoorwaarden, vaststellingsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, kwaliteitshandboek 
 • Juridische vraagbaak voor uw bestuurder, RvT, management en Personeelszaken
  • Algemeen bedrijfsjuridische zaken met focus op arbeidsrecht, algemeen verbintenissen- en contractenrecht en good governance 
 • Implementeren van nieuwe wet -en regelgeving
  • Denk aan de nieuwe PrivacyVerordening, Wet DBA, Wet Werk en Zekerheid, nieuwe Arbowet 
 • Vergroten van ‘legal awareness’ binnen uw organisatie (presentaties aan medewerkers)

Look Legal communiceert in begrijpelijke taal en is gunstig geprijsd, wat past binnen de financiele situatie van veel organisaties in deze branche. Waar nodig, zal worden samengewerkt met adviseurs en advocaten op specialistische terreinen.